Zakládající členská schůze - 9. 7. 2014

Úvod » Aktuality » Zakládající členská schůze - 9. 7. 2014

Ve středu 9. 7. se nás sešlo na střelnici opravdu hodně - až na omluvené výjimky tu byli všichni střelci a rodiče mladých střelců. Celkem 23 účastníků, z toho 13 členů ČSS (4 členové ČSS omluveni).

Že se bude jednat o dobrou partu bylo zřejmé z toho, že po hodinové schůzi jsme vydrželi v téměř úplné sestavě venku u ohníčku ještě třiapůl hodiny přesto, že drobně poprchávalo. Poděkovat musíme všem, kteří se o zdárný průběh celé akce zasloužili - ať už to byly maminky, které se postaraly o občerstvení, mytí nádobí a všechny další nezbytnosti, tatínkové, kteří pomáhali u grilování a opékání, ti, kteří připravovali oheň, nakupovali občerstvení (ještě dlužíme Šedkovým za buřty) a další. Nechceme jmenovat, protože bychom na někoho určitě zapomněli.

A co se na schůzi rozhodlo? Kromě jiného se schválily stanovy, organizační řád a směrnice o přídělu malorážkového střeliva. A hlavně se zvolil výbor klubu ve složení: Hynek Mikulčík, předseda klubu, Romana Mikulčíková, jednatelka klubu a Lucie Zerzánová, hospodářka klubu. Tréninkový proces bude probíhat pod patronací Milana Regnera.

Důležitá byla také informace o rozpisu tréninků, kde se zapojí i noví mladí vzduchovkáři. Tréninky začnou od středy 16. července.  A čtyři z mladých vzduchovkářů začnou trénovat také malorážku leže. Podrobněji viz Zápis 01/2014.

Zpět na výpis