Střelba a zdraví

Úvod » Střelba a zdraví

Mezi veřejností panují o střelbě velmi často laické představy, které se od skutečnosti hodně liší! V tomto krátkém článku chceme proto připomenout, že sportovní střelba rozvíjí psychické i fyzické vlastnosti člověka a není jen o střeleckých dovednostech. To se projevuje i v celém tréninkovém procesu, kde kromě technické přípravy je podstatnou složkou přípravy i fyzický trénink a psychická příprava. Poměr těchto složek se mění v souvislosti s věkem i úrovní střeleckých dovedností, ale vždy je nezastupitelnou součástí přípravy mladých střelců i střelců na úrovni reprezentace.
Zkušenosti ukazují, že k úspěchu ve sportovní střelbě není předurčen jen klidný, vyrovnaný jedinec, který je fyzicky spíše silnější - tak jak se dříve soudilo. Současné zkušenosti ukazují, že uplatnění ve střelbě najdou všechny fyzické a psychické typy, které si navíc mohou vybírat disciplíny, z nichž některé jsou rychlé, impulsivní, jiné naopak klidné, vytrvalostního typu. Ale na druhé straně zjišťujeme, že disciplíny sportovní střelby podporují i rozvoj těch vlastností, které jsou u sportovní střelby potřeba. Často potom zjišťujeme v průběhu vývoje sportovního střelce, že tento sport se podepisuje na pozitivním vývoji mnoha charakterových vlastností.
V našem klubu máme minimum těch, kteří se věnují pistolovým disciplínám (které obsahují i rychlostní i klidové disciplíny) a nemůžeme proto hodnotit působení těchto disciplín. Ale velká část našich členů střílí puškové disciplíny a máme s jejich působením na střelce dlouholeté zkušenosti. A zde kvitujeme zejména rozvoj schopnosti soustředění, udržení pozornosti, přizpůsobení se aktuálním stavům a reakcím na ně. To jsou vlastnosti pro život hodně potřebné a trénink sportovní střelby je bezesporu ovlivňuje. Součástí tréninku jsou i cílená psychická cvičení, která rozvíjí zvládání aktuálních psychických stavů, které je nutné pro podání maximálních výkonů v průběhu závodu.
Podstatnou částí tréninkového procesu je fyzická příprava. Ta je nutná nejen k vytvoření podmínek, potřebných pro zvládání střeleckých disciplín, z nichž některé trvají i několik hodin, ale také pro zamezení nepříznivých dopadů někdy jednostranného zatížení některých disciplín. Proto je fyzická příprava ve sportovní střelbě nezbytná již od samých začátků sportovní přípravy. Tréninkový proces ve sportovní střelbě obvykle doporučujeme od deseti let, a od této doby také začíná pravidelná fyzická příprava. Ta je v počátcích všeobecná a s pokračující úrovní se potom více specializuje. Po celou dobu sportovní přípravy jsou navíc přítomná vyrovnávací posilovací cvičení, která zabezpečují správný vývoj těla střelce. Tato cvičení se často zařazují i během střeleckého tréninku, aby došlo k vyrovnání jednostranné zátěže. Ta je velká zejména v poloze stoje, ale i ostatní střelecké polohy (leže, kleče) často zatěžují nepříliš často používané svalové skupiny. I proto je fyzická příprava ve sportovní střelbě tak důležitá!