Logo klubu

Úvod » Aktuality » Logo klubu

V pátek 8.8. před výborovou schůzí se sešla skupinka vybraných členů klubu k posouzení návrhů na loga klubu. Schůzky se zúčastnili kromě výboru klubu také Jiří Miškovský, který vytvořil několik návrhů klubového znaku, Lukáš Stanislav, který rozpracoval některá témata pana Miškovského do grafického programu a vytvořil i svoje návrhy a pan Regner, který tuto záležitost koordinoval. Zvláštní poděkování za účast a přispění k vytvoření konečné formy znaku patří paní Evě Rozkovcové, která přispěla svými zkušenostmi z tvorby a využití firemních log.

Během jednání byly postupně sjednoceny názory jednotlivých účastníků schůzky na formu i obsah loga, ve spolupráci paní Rozkovcové a pánů Stanislava a Miškovského byl vytvořen znak, který by měl vyhovovat všem variantám použití a na němž se všichni shodli. Při konečném hlasování o barvě převážila červená varianta nad modrou. Pan Stanislav byl pověřen zpracováním konečných grafických návrhů základního loga a dále jeho variant pro použití na vizitkách, razítku, klubovém dopisním papíru, tričkách a bundách a variantách černobílých a s odstíny šedi. Příslibil, že se tomuto úkolu bude věnovat i během lázeňského pobytu, na který odjíždí, konečné verze se dají očekávat začátkem září. Jakmile bude hotova základní verze loga, zašle ji pan Stanislav na mail jednatelky klubu, aby mohla jednat s paní Hubáčkovou o povolení použít siluetu Ještědu na klubovém znaku. Posléze bude logo začleněno do webových stránek a dopisních papírů, budou vytvořeny klubové i osobní vizitky a pan Mikulčík zajistí výrobu prvních samolepek (nejdříve pro polepy zbraní a vybavení střelců). Po zkušenostech s tímto využitím potom budou řešeny další způsoby použití loga.

Zpět na výpis