Členská schůze - úterý 16. května 2017

Úvod » Pro členy » Informace pro střelce » Členská schůze - úterý 16. května 2017

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

Dovolujeme si pozvat všechny členy našeho klubu a rodiče našich mladých střelců (včetně začínajících)

na členskou schůzi, která se koná

ve čtvrtek 16. května 2017 od 17:30 hodin v budově Biatlonu (Krakonošova 330, Liberec 14).

Je třeba zvolit novou hospodářku klubu, předat informace o klubu novým členům, odsouhlasit závody pořádané naším klubem v roce 2017, odsouhlasit drobné změny ve stanovách klubu, informovat o letním soustředění, informovat o školení trenérů a rozhodčích, předat objednaná klubová trička. Přečtěte si program schůze, připravte si připomínky a návrhy! Teple se oblečte!

Program :

    1. Přivítání účastníků, návrhy na doplnění programu schůze (Mikulčík)

    2. Hospodaření - (Zerzánová), granty (Mikulčíková)

    3. Návrh na novou hospodářku/hospodáře

    4. Aktuální stav členské základny (Mikulčík)

    5. Závody pořádané SSK Liberec v roce 2017/2018

         – „GP malorážka, Den otevřených dveří, Liga, GP Liberec a GP Syner“, Krajský přebor (Mikulčík)

    6. Letní soustředění (Mikulčík)

    7. Školení trenérů, rozhodčích (Mikulčík)

    8. Informace k Libereckému krajskému sdružení

    9. Schválení návrhu - nový hospodář/hospodářka

  10. Různé

  11. Diskuse

  12. Závěr schůze

Členy, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit, žádáme, aby se omluvili

na h.mikulcik@seznam.czči mik-kim@seznam.cz.

    Srdečně zve   Hynek Mikulčík, předseda klubu

Zpět na výpis